Tuyển dụng 2 việc làm Payable Accountant trong tháng 12/2019

Công ty TNHH URC Việt Nam
1. Kế Toán Công Nợ ( Accounts Payable Accountant ) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
2. Kế Toán Thành Toán (Payable Accountant (Walnuts) ) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat