Tuyển dụng 11 việc làm nissei trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 11 việc làm nissei trong tháng 09/2019
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO
1. Lao Động Phổ Thông CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
2. Nhân Viên Tuyển Dụng CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
3. Công Nhân Sản Xuất CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
4. Phó Phòng Sản Xuất CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
5. Nhân Viên IT Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
6. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
8. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
9. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
10. Nhân Viên Điện Lạnh Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
11. Hân Viên Phòng Kỹ Thuật Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat