Tuyển dụng 1 việc làm Nhat Huy Group trong tháng 02/2020

Tổng Công Ty Nhật Huy
1. Nhân Viên KCS Tổng Công Ty Nhật Huy
  • Địa điểm:
    Phú Thọ
  • Thời hạn:
    08/03/2020
  • Mức lương:
    Đến 20 triệu VNĐ
Chat