Tuyển dụng 7 việc làm Nhanh tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira (Câu lạc bộ Golden Dragon Mira)
2. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (NỮ) Chi nhánh công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira (Câu lạc bộ Golden Dragon Mira)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira (Câu lạc bộ Golden Dragon Mira)
3. NHÂN VIÊN THU NGÂN (NỮ) Chi nhánh công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira (Câu lạc bộ Golden Dragon Mira)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira (Câu lạc bộ Golden Dragon Mira)
4. Nhân Viên Lễ Tân Chi nhánh công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira (Câu lạc bộ Golden Dragon Mira)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
5. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mai li sa
6. Phó Quản Lí Chi Nhánh Công ty TNHH Mai li sa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat