Tuyển dụng 200 việc làm Nhân Viên Vận Hành Xe trong tháng 01/2020 - Trang 3

Công ty CP Tập đoàn Đức Trung
21. Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng Công ty CP Tập đoàn Đức Trung
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu Tư TM Phương Thành Ngọc
22. Nhân Viên Lái Xe Công ty TNHH Đầu Tư TM Phương Thành Ngọc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt
23. Điều Hành Xe Du Lịch Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời trang 21SIX
24. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty TNHH Thời trang 21SIX
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Meliá Danang Beach Resort
25. Nhân Viên Lái Xe Meliá Danang Beach Resort
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Risemount Đà Nẵng
26. Nhân Viên Lái Xe Khách Sạn Risemount Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ DOB
27. Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ DOB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam
28. Hành Chính Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
29. Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Hùng Sơn
30. Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Hùng Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
ONP Viet Nam, LLC
31. Nhân Viên Vận Hành Lái Xe Nâng ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi
32. Nhân Viên Điều Phối Xe Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Tân Hỷ Phát
33. Nhân Viên Phụ Xe Công ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Tân Hỷ Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
34. Nhân Viên Vận Hành Máy Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
35. Nhân Viên Vận Hành Robot Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vận Tải Đại Phát
36. Nhân Viên Lơ Xe, Phụ Xe Công Ty TNHH Vận Tải Đại Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tầm Kiều
37. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Tầm Kiều
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Huhtamaki Việt Nam
38. Nhân Viên Vận Hành Máy Công Ty TNHH Huhtamaki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
39. Nhân Viên Vận Hành Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
40. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Chat