Tuyển dụng 4 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng làm theo giờ trong tháng 12/2019

An's Store
1. Nhân Viên Bán Hàng An's Store
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
2. [HCM] Nhân Viên Tư Vấn Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Global Fashion
3. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công Ty TNHH MTV Global Fashion
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vua Nệm
4. Tư Vấn Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Vua Nệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Chat