Tuyển dụng 1000 việc làm Nhan Vien trong tháng 02/2020 - Trang 5

Công ty cổ phần Tập Đoàn Sunshine
41. Nhân Viên Bán Hàng Công ty cổ phần Tập Đoàn Sunshine
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
42. Nhân Viên Bán Hàng Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
43. Nhân Viên Kho Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần truyền thông Sunrise
44. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần truyền thông Sunrise
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
45. Nhân Viên Marketing Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. Nhân Viên Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt
48. Nhân Viên SEO Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
49. Nhân Viên Telesales Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX&TM Dulico
51. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH SX&TM Dulico
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
52. Nhân Viên Giao Hàng Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
53. Nhân Viên Bán Hàng Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt
54. Nhân Viên Tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Maruta Việt Nam
55. Nhân Viên Marketing Công Ty TNHH Maruta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Elite Fitness and Yoga Center
56. Nhân Viên Kinh Doanh Elite Fitness and Yoga Center
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ C.K.S
57. Nhân Viên Sales Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ C.K.S
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Homedy
59. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Homedy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Homedy
60. Nhân Viên Sales Công ty TNHH Homedy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Chat