Tuyển dụng 411 việc làm nhân viên tổng vụ trong tháng 06/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 411 việc làm nhân viên tổng vụ trong tháng 06/2019 - Trang 8
Công ty TNHH Giấy Kraft Vina
71. Nhân Viên Văn Phòng (Officer) Công ty TNHH Giấy Kraft Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
72. Nhân Viên Tổng Vụ Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Dược Phẩm Vĩnh phúc
73. Nhân Viên Hành Chính Công ty CP Dược Phẩm Vĩnh phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
74. Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Trợ Lý Bán Hàng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 21 triệu VNĐ
Công ty Canon Việt Nam
75. Nhân Viên Hành Chính Công ty Canon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
76. Nhân Viên Văn Phòng (Executive (Back Office) ) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 11 triệu VNĐ
Công ty CP Hoalano
77. Nhân Viên Văn Phòng Công ty CP Hoalano
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
78. Tổng Vụ Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
79. Nhân Viên Hóa Đơn (Invoicing Staff - Finance & Accounting) Công ty TNHH Intertek Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
80. Thư Ký Văn Phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm ngoại ngữ Châu Úc Việt
81. Nhân Viên Giáo Vụ Trung Tâm ngoại ngữ Châu Úc Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NISHIO RENT ALL VIỆT NAM
82. Nhân Viên Quản Trị (Admin Staff) CÔNG TY TNHH NISHIO RENT ALL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BHFlex Vina
83. Nhân Viên Data Văn Phòng QC Công ty TNHH BHFlex Vina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Wipro Unza Việt Nam
84. Nhân Viên Hỗ Trợ Hành Chánh Phòng Wipro Unza Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Wipro Unza Việt Nam
85. Thực Tập Sinh Sản Xuất Wipro Unza Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Wipro Unza Việt Nam
86. Nhân Viên Kế Hoạch (Planning Officer) Wipro Unza Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Wipro Unza Việt Nam
87. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Wipro Unza Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Wipro Unza Việt Nam
88. Thực Tập Sinh Mua Hàng Wipro Unza Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Best Sun Technology
89. Nhân Viên Tổng Vụ Công Ty CP Best Sun Technology
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Best Sun Technology
90. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty CP Best Sun Technology
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat