Tuyển dụng 14 việc làm Nhân Viên Tổng Vụ trong tháng 04/2020 - Trang 3

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. [HCM] Nhân Viên Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KMG Việt Nam
23. Nhân Viên Tổng Vụ Công Ty TNHH KMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển giáo dục SS GLOBAL
25. Nhân Viên Học Vụ Công ty TNHH Phát triển giáo dục SS GLOBAL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. [Tây Ninh] Thông Dịch Viên Kiêm Tổng Vụ Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. [Tây Ninh] Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. [Nhà Bè] Nhân Viên Tổng Vụ Tiếng Nhật Kiêm Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Trimmers Viet Nam Co., LTD
29. Nhân Viên Hành Chính - Tổng Vụ Trimmers Viet Nam Co., LTD
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam
30. Nhân Viên Bộ Phận Tổng Vụ Ga Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
31. Nhân Viên Nhân Sự Và Tổng Vụ Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
32. Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
33. Tổng Vụ - An Toàn Lao Động Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
34. Tổng Vụ Nhân Sự Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat