Tuyển dụng 37 việc làm Nhân Viên Tổng Vụ trong tháng 11/2019 - Trang 1

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (HR - Ga Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [HCM] Nhân Viên Hành Chính Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (HR - Ga Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Tân] Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Bình Tân] Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Bình Dương] Nhân Viên Hành Chính Tổng Vụ Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Nhân Sự Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Trưởng Phòng Tổng Vụ (HCNS) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  19 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [HCM] Kế Toán Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  16 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ (Hành Chính Nhân Sự) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ (HCNS) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Cần Giuộc, Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Hà Nội] Tổng Vụ Nhân Sự (It) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
20. Chuyên Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat