Tuyển dụng 75 việc làm nhân viên thống kê trong tháng 07/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 75 việc làm nhân viên thống kê trong tháng 07/2019 - Trang 3
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
21. Cộng Tác Viên Nhập Liệu Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Harvey Nash Vietnam
22. Nhân Viên Nhập Liệu (Tiếng Slovakia) Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Harvey Nash Vietnam
23. Nhân Viên Nhập Liệu (Tiếng Romanian) Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Harvey Nash Vietnam
24. Nhân Viên Nhập Liệu (Tiếng Hy Lạp) Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Harvey Nash Vietnam
25. Nhân Viên Nhập Liệu (Tiếng Phần Lan) Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Harvey Nash Vietnam
26. Nhân Viên Nhập Liệu (Tiếng Hungary) Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Harvey Nash Vietnam
27. Nhân Viên Nhập Liệu Tiếng Nga Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH DIGI-TEXX
28. Nhân Viên Nhập Liệu - Tiếng Nhật (N3) Công ty TNHH DIGI-TEXX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DIGI-TEXX
29. Nhân Viên Nhập Liệu - Tiếng Nhật (N2) Công ty TNHH DIGI-TEXX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
30. Nhân Viên Nhập Liệu (Data Entry) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AVELCO VIỆT NAM
31. Nhân Viên Nhập Liệu Dự Toán Công Trình Xây Dựng CÔNG TY TNHH AVELCO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần truyền thông Canavi Việt Nam
32. Cộng Tác Viên Nhập Liệu Tại Nhà Công ty cổ phần truyền thông Canavi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
LOTTE FINANCE VIETNAM
33. Chuyên Viên Nhập Liệu (Data Entry Officer) LOTTE FINANCE VIETNAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH BẢO HỘ XANH
34. Nhân Viên Nhập Liệu CÔNG TY TNHH BẢO HỘ XANH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Waki
35. Nhân Viên Nhập Liệu + Đăng Tin Mạng Xã Hội Công Ty TNHH Waki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
36. Nhân Viên Nhập Liệu (Data Clerk) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
37. Nhân Viên Nhập Liệu (Data Clerk) Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX - TM Cơ Khí Hồng Ký
38. Nhân Viên Tài Liệu Phòng R&d Công ty TNHH SX - TM Cơ Khí Hồng Ký
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần vật tư tổng hợp miền Nam
39. Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu Công ty cổ phần vật tư tổng hợp miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH CareerLink
40. Nhân Viên Kiểm Tra Dữ Liệu Công ty TNHH CareerLink
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat