Tuyển dụng 6 việc làm Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo tại Đồng Nai trong tháng 03/2020

Công ty TNHH SED (Việt Nam)
1. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH SED (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
2. Nhân Viên Thiết Kế Bản Vẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
3. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
4. Nhân Viên Thiết Kế Rập Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SED (Việt Nam)
5. Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật Công ty TNHH SED (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
6. Nhân Viên Thiết Kế Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat