Tuyển dụng 65 việc làm Nhân Viên Quản Trị Mạng trong tháng 04/2020 - Trang 4

Saigon Cube
31. Nhân Viên Quản Trị Hoạt Động (Admin Operations) Saigon Cube
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
32. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ & Quản Trị Rủi Ro Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ecco
33. Quản Trị Viên Tập Sự (Admin Trainee) Ecco
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Trends & Technologies Việt Nam
34. Quản Trị Viên Vận Hành (Operation Admins) Công ty TNHH Trends & Technologies Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mercure Hải Phòng
35. Quản Trị Nhân Sự (Talent & Culture Admin) Mercure Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat