Tuyển dụng 130 việc làm Nhân Viên Phục Vụ trong tháng 01/2020 - Trang 4

Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
31. Nhân Viên Phục Vụ Bàn Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Cottage Village Resort Ông Lang
33. [Phú Quốc ] Nhân Viên Phục Vụ Karaoke Quốc Quỳnh Cottage Village Resort Ông Lang
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Khách Sạn Anrizon
34. Nhân Viên Phục Vụ Khách Sạn Anrizon
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Chuyên Khoa Nam Học Và Hiếm Muộn Hà Nội
35. Nhân Viên Hộ Lý Bệnh Viện Chuyên Khoa Nam Học Và Hiếm Muộn Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
The Log Restaurant
36. Nhân Viên Phục Vụ The Log Restaurant
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Bamboo Village Beach Resort & Spa
37. Nhân Viên Phục Vụ Bamboo Village Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Bình Thuận
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
38. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty TNHH VIlla Sông SG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH tư vấn và đào tạo NetPro
39. Nhân Viên Phục Vụ Công ty TNHH tư vấn và đào tạo NetPro
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Coffee & Beer - Saigon 1976
40. Nhân Viên Phục Vụ Coffee & Beer - Saigon 1976
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Nhà Hàng Chay Tâm Mộc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Huynh Đệ
41. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Chay Tâm Mộc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Huynh Đệ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phương Việt International
42. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty TNHH Phương Việt International
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Hàng Kim Jim Trang
43. Nhân Viên Phục Vụ Xe Bus Công ty TNHH Nhà Hàng Kim Jim Trang
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising
44. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Paradise Vietnam
45. Nhân Viên Phục Vụ Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Apgujeong Việt Nam
46. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty TNHH Apgujeong Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
47. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Boulevard Hotel Phú Quốc
48. Nhân Viên Phục Vụ Boulevard Hotel Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Good Day Hospitality (McDonald Việt Nam)
49. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty Cổ Phần Good Day Hospitality (McDonald Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Good Day Hospitality (McDonald Việt Nam)
50. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty Cổ Phần Good Day Hospitality (McDonald Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat