Tuyển dụng 3 việc làm Nhân Viên Phục Vụ toàn thời gian tại Cần Thơ trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Du Lịch Kidu
1. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty TNHH Du Lịch Kidu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh
2. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Du Lịch Mắt Mekong
3. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty TNHH Du Lịch Mắt Mekong
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat