Tuyển dụng 1 việc làm Nhân Viên Giải Phóng Mặt Bằng tại Vĩnh Phúc trong tháng 12/2019

Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
1. Trưởng Phòng Giải Phóng Mặt Bằng Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
  • Địa điểm:
    Vĩnh Phúc
  • Thời hạn:
    30/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat