Tuyển dụng 3 việc làm nhân viên đào tạo tại Đà Nẵng trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3 việc làm nhân viên đào tạo tại Đà Nẵng trong tháng 06/2019
Sel de Mer Hotel & Suites
1. Quản Lý Đào Tạo (Training Manager) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Smartdev LLC
2. Senior PHP Developer Smartdev LLC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 32 triệu VNĐ
CodeGym Đà Nẵng
3. Giáo Vụ CodeGym Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat