Tuyển dụng 2 việc làm Nhân Viên Đào Tạo tại Bắc Giang trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
1. Cán Bộ Đào Tạo (Training Officer) Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
2. Cán Bộ Dự Bị Trung Quốc Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat