Tuyển dụng 6 việc làm Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin tại Hưng Yên trong tháng 04/2020

Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
1. IT Staff (IT Software) Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. IT Staff Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
3. Nhân Viên IT Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
British University Vietnam
4. IT Helpdesk Technician British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
5. IT Infrastructure Engineer - Home Electronics Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
6. IT System Developer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Chat