Tuyển dụng 11 việc làm Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Lâm Đạt Hưng
1. Nhân Viên IT Công Ty Cổ Phần Lâm Đạt Hưng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] IT Helpdesk Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Visip 2 Bình Dương] IT Helpdesk Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
4. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
5. Nhân Viên IT Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
6. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
7. Nhân Viên IT Phần Cứng Mạng Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
8. Nhân Viên IT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ Việt Nam
9. [Bình Dương] Nhân Viên IT Công Ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sài Gòn Stec
10. Nhân Viên Phần Cứng - Mạng (IT) Công ty TNHH Sài Gòn Stec
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH YCH - Protrade
11. Thực Tập Sinh Công Nghệ Thông Tin Công ty TNHH YCH - Protrade
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat