Tuyển dụng 5 việc làm Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Youngbo Vina
1. Nhân Viên IT Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seojin System Vina
2. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
3. Nhân Viên IT Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
4. Nhân Viên IT Lập Trình Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vimedimex Group
5. Chuyên Viên CNTT Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat