Tuyển dụng 49 việc làm Nhân Sự Tiền Lương trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
41. Trưởng Nhóm C&B (C&B Team Leader) Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
42. Trưởng Phòng Chính Sách Tiền Lương Và Đãi Ngộ Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
43. Trưởng Phòng Chính Sách Tiền Lương Và Đãi Ngộ Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DEK Technologies Vietnam
44. C C++ Developer Công ty TNHH DEK Technologies Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
46. Lập Trình Java/Net, C#/C++ Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
47. C&B Specialist (System Analyst: HRIS And Reporting) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phần mềm Nhúng NATA
48. Kỹ Sư Lập Trình (C/ C++/ C#) Công ty Cổ phần Phần mềm Nhúng NATA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Instanta Việt Nam
49. C# Developer Công ty TNHH Instanta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat