Tuyển dụng 13 việc làm Nha Hang Nhat trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nobi Việt Nam
1. Đầu Bếp Lạnh Nhà Hàng Nhật Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nobi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
2. [Hà Nội] Bếp Phó - Nhà Hàng Nhật Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
3. [Hà Nội] Bếp Trưởng - Nhà Hàng Nhật Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
4. [Hà Nội] Phụ Bếp - Nhà Hàng Nhật Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Bản Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. HCM - Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Chuỗi Nhà Hàng Nhật Kohaku Sushi
8. Bếp Chính Nhật Chuỗi Nhà Hàng Nhật Kohaku Sushi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Nhà Hàng Nhật Bản Ganeya
9. Phục Vụ Nhà Hàng Nhà Hàng Nhật Bản Ganeya
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Thương Mại Lakeside
10. Quản Lý Nhà Hàng Nhật Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Thương Mại Lakeside
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
NHÀ HÀNG NHẬT KOGANE
11. Nhân Viên Phụ Bếp Nóng Nhật NHÀ HÀNG NHẬT KOGANE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
HÔTEL du PARC Hanoi
12. Nhân Viên Nhà Hàng Âu Nhật HÔTEL du PARC Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Hoa Anh Đào
13. Nhân Viên Phụ Bếp Cho Nhà Hàng Nhật Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Hoa Anh Đào
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat