Tuyển dụng 6 việc làm nfq vietnam trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 6 việc làm nfq vietnam trong tháng 08/2019
Công ty TNHH NFQ Vietnam
1. Backend Game Developer Công ty TNHH NFQ Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH NFQ Vietnam
2. Devops System Engineer (Aws, Linux, SQL) Công ty TNHH NFQ Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH NFQ Vietnam
3. Java Developers (Senior To Lead) Công ty TNHH NFQ Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH NFQ Vietnam
4. Senior Nodejs (Mysql/Reactjs) Developers Công ty TNHH NFQ Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH NFQ Vietnam
5. PHP/Javascript Tech Lead Công ty TNHH NFQ Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 70 triệu VNĐ
Công ty TNHH NFQ Vietnam
6. Senior PHP Developers Công ty TNHH NFQ Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 70 triệu VNĐ
Chat