Tuyển dụng 2 việc làm My Linh trong tháng 04/2020

Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 100 triệu VNĐ
Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
2. Chuyên Viên Marketing Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat