Tuyển dụng 14 việc làm Minh Phuc Truong Thinh trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 14 việc làm Minh Phuc Truong Thinh trong tháng 10/2019
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
1. Thư Ký Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
2. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
3. Nhân Viên CSKH Qua Điện Thoại Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  1 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
4. Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
5. Quản Lý Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
6. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
7. Tư Vấn Viên Tài Chính Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
8. Nhân Viên Gọi Điện Mời Sự Kiện Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
9. Nhân Viên Sale Tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
10. Team Leader Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  1 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
11. Thư Ký Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
12. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Customer Service ) Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
13. Nhân Viên CSKH (Sự Kiện Marketing) Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
14. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Chat