Tuyển dụng 2 việc làm Minh Long I trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Minh Long I
1. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Minh Long I
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Long I
2. Giám Sát Nhóm Kinh Doanh Xuất Khẩu Công ty TNHH Minh Long I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Chat