Tuyển dụng 19 việc làm Megaceo trong tháng 03/2020

MegaCEO Group
1. Kỹ Sư Thiết Kế Máy MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
2. Phó Phòng Kinh Doanh MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
3. Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
4. Trưởng Phòng Thiết Kế Rập (Pattern Design Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
5. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
6. Nhân Viên SEO MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
7. Biên Tập Viên MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
8. Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales Executive) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
9. Chuyên Viên Marketing (Marketing Executive) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
10. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Kiêm Sales Admin (Customer Service Staff Cum Sales Admin) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
11. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  50 - 60 triệu VNĐ
MegaCEO Group
12. Nhân Viên Tuyển Dụng (Recruitment Officer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
13. Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án (Project Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
14. Trưởng Phòng Chất Lượng (QA Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
15. Nhân Viên Kế Toán MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
16. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
17. Kỹ Sư Bảo Trì (Maintenance Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  35 - 45 triệu VNĐ
MegaCEO Group
18. Trợ Lý Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
19. Kế Toán Trưởng (Chief Accountant) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat