Tuyển dụng 51 việc làm mega market trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 51 việc làm mega market trong tháng 09/2019
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
1. Nhân Viên Ngành Hàng - Thịt (Nha Trang) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
2. Nhân Viên Ngành Hàng - Phi Thực Phẩm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
3. Nhân Viên Bán Hàng - MM Mega Market Thanh Xuân Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
4. [Thời Vụ] Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
5. Bếp Trưởng Giải Pháp Ẩm Thực Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
6. [Thời Vụ] Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
7. Nhân Viên Gom Đơn Hàng (Soạn Đơn Hàng) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
8. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
9. Nhân Viên Ngành Hàng Rau Củ Quả Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
10. Điều Phối Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa Coordinator) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
11. Nhân Viên Ngành Hàng Thực Phẩm Khô Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
12. Categorry Manager (DRY Food) - B'S Mart Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
13. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng (Recruitment Intern) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 2 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
14. Trợ Lý Giám Sát Phòng Dữ Liệu Và Công Nghệ Thông Tin Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  An Giang
 • Thời hạn:
  13/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
15. Nhân Viên Thời Vụ Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  An Giang
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
16. Nhân Viên Ngành Hàng Thịt Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
17. Nhân Viên Bán Hàng Thời Vụ Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
18. [Mega Market Hiệp Phú] Nhân Viên Phụ Kho Trưng Bày Hàng Hóa Siêu Thị Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
19. [Nha Trang] Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin Và Dữ Liệu Trung Tâm (It/Alc) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
20. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Recruitment Executive) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat