Tuyển dụng 7 việc làm Lykos Company trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Lykos
1. Kế Toán Thu Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
2. Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
3. Chuyên Viên Nội Dung Content Marketing Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
4. Nhân Viên Kinh Doanh Fitness Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
5. Nhân Viên Tư Vấn Khóa Tập Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
6. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
7. Huấn Luyện Viên Fitness Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat