Tuyển dụng 9 việc làm Lixil Vina trong tháng 12/2019

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
1. Thông Dịch Viên Nhật - Anh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
2. IT Developer Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
3. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
4. Nhân Viên Bảo Trì Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
5. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
6. Nhân Viên An Toàn Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
7. Quản Lý Line Sản Xuất Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
8. Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat