Tuyển dụng 4 việc làm Lien Viet Technology trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
1. Chuyên Viên Kiểm Thử Ứng Dụng Mobile Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
2. Chuyên Gia R&D Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 60 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
3. Chuyên Viên Marketing Và Phân Tích Sản Phẩm Phần Mềm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
4. Sales Manager Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
Chat