Tuyển dụng 281 việc làm ld trong tháng 07/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 281 việc làm ld trong tháng 07/2019 - Trang 7
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
61. Tài Xế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
62. Quản Lý Bộ Phận Tài Chính - Kế Toán Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
63. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
64. Quản Lý Sale & Marketing Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
65. Quản Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
66. Quản Lý Bộ Phận Hành Chính Pháp Lý Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
67. Kỹ Sư Xây Dựng Thiết Kế - Thi Công Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
68. Trưởng Bộ Phận Kiến Trúc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
69. Nhân Viên Sale & Marketing Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
70. Nhân Viên Dự Toán Báo Giá Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
71. Nhân Viên R&D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
72. Nhân Viên QA/ QC Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
73. Nhân Viên Thu Mua Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
74. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
75. Kỹ Sư M&E Thiết Kế - Thi Công Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
76. Kỹ Thuật Viên Điện – Nước – Lạnh - Hàn Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
77. Kế Toán Chi Phí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
78. PHP Developer (Laravel, NodeJS) Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.L.K
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thuỷ
79. Quản Lý Thiết Kế (Design Manager) Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thuỷ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thuỷ
80. Chuyên Viên Pháp Lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thuỷ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat