Tuyển dụng 1 việc làm Lập Trình toàn thời gian tại Hải Phòng trong tháng 03/2020

Công ty Cổ phần Phần mềm An Biên
1. Lập Trình Viên .NET Công ty Cổ phần Phần mềm An Biên
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    12/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Chat