Tuyển dụng 7 việc làm Lập Trình tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. IT Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Nhơn Trạch] IT Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đồng Nai] IT Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. IT Developer (.NET, C#) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. IT Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
6. IT Developer Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Đại học Lạc Hồng
7. Chuyên Viên Lập Trình Đại học Lạc Hồng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat