Tuyển dụng 6 việc làm Lập Trình tại Bắc Ninh trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Anp Tech
1. Nhân Viên Lập Trình, Gia Công Máy CNC Công Ty TNHH Anp Tech
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
2. Nhân Viên Lập Trình Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
3. Kỹ Sư Điện Lập Trình PLC Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
4. Kỹ Sư Điện Lập Trình PLC Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Samsung SDIV
5. Nhân Viên Lập Trình PLC Công ty TNHH Samsung SDIV
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
6. Kỹ Sư Điện Lập Trình PLC Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat