Tuyển dụng 34 việc làm Lập Trình Java trong tháng 04/2020 - Trang 1

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  23 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM&DV Tri Thức Mới
2. Java Developer Công ty TNHH TM&DV Tri Thức Mới
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đà Nẵng] Pre - Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Quận 1] Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hải Châu, Đà Nẵng] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/06/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Hà Nội] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Quận 1] Senior Java Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [HCM] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Usol Việt Nam
11. Lập Trình Viên C# .NET /Java Công ty TNHH Usol Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Quận 1] Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Ba Đình, Hà Nội] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 22 triệu VNĐ
 Công ty TNHH TLSOFT
14. Java Developers (Oracle, Spring) Công ty TNHH TLSOFT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  34 - 35 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
15. Java Developer Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
16. Java Developer Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – Gsoft
17. Lập Trình Viên Java (Java Developers) Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – Gsoft
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Avenue Business Solutions JSC
18. Lập Trình Viên Java(Java Developer) Avenue Business Solutions JSC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 18 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
19. Senior Java Developer Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  27 - 28 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
20. Junior Java Developer Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 20 triệu VNĐ
Chat