Tuyển dụng 26 việc làm Lập Trình .net tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Nam Từ Liêm HN] Web Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] .NET Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hà Nội] .NET Developers Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH Usol Việt Nam
4. Lập Trình Viên C# .NET /Java Công ty TNHH Usol Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Hà Nội] Web App Developer (PHP, .NET) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 36 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Ba Đình, Hà Nội] .NET Lead Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 45 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
7. Lập Trình .NET Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính
8. Lập Trình Viên .NET Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Toàn Cầu Thăng Long
9. Lập Trình Viên Net Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Toàn Cầu Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
10. .Net Developer Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty GoQuo Việt Nam
11. Senior .NET Developer Công ty GoQuo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 46 triệu VNĐ
Công ty GoQuo Việt Nam
12. Middle .NET Developer Công ty GoQuo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 33 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Chainos Solution
13. Lập Trình Viên .NET (.NET Dev) (C#, MVC, HTML) Công ty cổ phần Chainos Solution
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH I-enter Asia
14. Web App Developer (.Net) Công Ty TNHH I-enter Asia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
15. Thực Tập Lập Trình Viên .NET Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
16. VB.NET, C# Developer Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
17. Lập Trình Viên .NET Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
18. .Net Developer (Mid/ Senior) Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
19. Lập Trình Viên .Net Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
20. .NET Onsite Usa FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat