Tuyển dụng 6 việc làm L trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
51. Nhân Viên Kho Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
52. Nhân Viên Kinh Doanh Mỹ Phẩm Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
53. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
54. Nhân Viên Kinh Doanh In Ấn Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
55. Nhân Viên Telesales Mỹ Phẩm Công ty Cổ phần V&L Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Happy L&B Việt Nam
56. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Happy L&B Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat