Tuyển dụng 44 việc làm Kỹ Thuật Viên Spa trong tháng 02/2020 - Trang 4

 Idea Technology Solutions
31. Kỹ Thuật Viên CAD Idea Technology Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP ICDL Việt Nam
32. Kỹ Thuật Viên Công ty CP ICDL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh Kiện Vi Tính THÀNH PHÁT
33. Kỹ Thuật Viên Laptop Công ty TNHH Linh Kiện Vi Tính THÀNH PHÁT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
34. Kỹ Thuật Viên SMT Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat