Tuyển dụng 5 việc làm Kỹ Thuật Viên Dự Án tại Khánh Hòa trong tháng 02/2020

Florida Hotel Nha Trang
1. Kỹ Thuật Viên Spa Florida Hotel Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
2. Kỹ Thuật Viên Hệ Thống Nước (Technician Plumbing) Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hanna & Gạo Spa - Công Ty TNHH Gạo Hanna
3. Kỹ Thuật Viên Hanna & Gạo Spa - Công Ty TNHH Gạo Hanna
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh
4. Kỹ Sư/ Kỹ Thuật Viên Kỹ Thuật Hệ Thống Trang Thiết Bị Nhà Ga Công Ty Cổ Phần Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh
5. Kỹ Sư/ Kỹ Thuật Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Và Điện (Tổ Cơ Lạnh) Công Ty Cổ Phần Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat