Tuyển dụng 2 việc làm Ky Thuat Temas trong tháng 11/2019

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas
1. Quản Lý Nhóm (Team Manager) Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas
2. Quản Lý Đặt Phòng (Reservation Manager) Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat