Tuyển dụng 1 việc làm Kỹ Thuật Nội Thất tại Quảng Nam trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
1. Quản Lý Kỹ Thuật Trại Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
  • Địa điểm:
    Quảng Nam
  • Thời hạn:
    16/04/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat