Tuyển dụng 338 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc toàn thời gian trong tháng 04/2020 - Trang 6

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ công nghệ DHC
51. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ công nghệ DHC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần LICOGI 13
52. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần LICOGI 13
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
53. Kỹ Sư Điện Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần LICOGI 13
54. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty Cổ phần LICOGI 13
 • Địa điểm:
  Gia Lai...
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
55. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
56. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công Nghệ Thành Đoàn
57. Kỹ Sư Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công Nghệ Thành Đoàn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần xi măng hệ dưỡng
58. Kỹ Sư Điện Công Ty Cổ Phần xi măng hệ dưỡng
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  14/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
59. Kỹ Sư Thiết Kế Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang
60. Kỹ Sư Cầu Đường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Simec Việt Nam
61. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Simec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
62. Kỹ Sư Qa (Qa Engineer) Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  23 - 24 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư VCN
63. Kỹ Sư Kết Cấu Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 13 triệu VNĐ
MegaCEO Group
64. Kỹ Sư Bảo Trì (Maintenance Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  35 - 45 triệu VNĐ
Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
65. Kỹ Sư ME Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko
66. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Trường Thịnh
67. KỸ Sư Khối Lượng Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
68. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phan Anh Luxury Living
69. Nhân Viên Kỹ Sư Công ty TNHH MTV Phan Anh Luxury Living
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Đức Phát
70. Kỹ Sư Kết Cấu Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Đức Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat