Tuyển dụng 416 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc toàn thời gian trong tháng 03/2020 - Trang 4

Công ty CP Vật Liệu Mới & Hóa Phẩm XD Thăng Long
31. Kỹ Sư Quản Lý Thi Công Xây Dựng Công ty CP Vật Liệu Mới & Hóa Phẩm XD Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vinh Nam
32. Kỹ Sư / Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp Công ty Cổ Phần Vinh Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
33. Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
34. [Huaphanh- Lào] Kỹ Sư Xây Dựng Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
35. Kỹ Sư Thiết Bị Tự Động Hóa Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hifill
36. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần Hifill
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
37. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
38. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T
39. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Best BK
40. Kỹ Sư Chuyền SMT Công Ty TNHH Best BK
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
41. Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
42. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ T-ROBO
43. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần Công nghệ T-ROBO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Việt Com
44. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH Việt Com
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
45. Kỹ Sư M&E Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ T-ROBO
46. Kỹ Sư Tự Động Hóa Công ty Cổ phần Công nghệ T-ROBO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dệt May 7
47. Kỹ Sư Điện, Điện Tử Công Ty Cổ Phần Dệt May 7
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/06/2020
 • Mức lương:
  30 - 70 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Lắp Đại Quang Minh
49. Kỹ Sư Cầu Đường Công Ty TNHH Xây Lắp Đại Quang Minh
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt
50. Kỹ Sư Thiết Kế M&E Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Chat