Tuyển dụng 600 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc trong tháng 12/2019 - Trang 10

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 30-10
91. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 30-10
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AZB
92. Kỹ Sư Shop Drawings Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
93. Kỹ Sư M&e Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
94. Kỹ Sư Tự Động Hóa Công Ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện tử Việt Nam
95. Kỹ Sư QA (Senior/ Qa Engineer) Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện tử Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
96. Kỹ Sư QS Công Trình Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
97. Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
98. [Ba Đình, HN] Kỹ Sư Dịch Vụ (Service Engineer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
99. Kỹ Sư Phát Triển Vật Liệu (Material Development Project Engineer) Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH JA SOLAR
100. Kĩ Sư IT Công ty TNHH JA SOLAR
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
101. Kỹ Sư Trưởng Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ hc toàn cầu
102. Kỹ Sư Điện Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ hc toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Cargill Vietnam
103. Kỹ Sư Tập Sự (Operation Trainee) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Xây Dựng A&C
104. Kỹ Sư QC Xây Dựng Công Ty CP Xây Dựng A&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Xây Dựng A&C
105. Kỹ Sư Quản Lý Công Trình Công Ty CP Xây Dựng A&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư VTCO
106. Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH Đầu tư VTCO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
107. Kĩ Sư Bảo Trì - Cơ Khí Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
108. Kỹ Sư Kỹ Thuật Sản Xuất (Production Technical Engineer) Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư VTCO
109. Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật Công ty TNHH Đầu tư VTCO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH 3D Thinking
110. Kĩ Sư Thiết Kế 3D Cơ Khí Công Ty TNHH 3D Thinking
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Chat