Tuyển dụng 409 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc trong tháng 02/2020 - Trang 10

RGF HR Agent Vietnam
91. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 26 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
92. Kỹ Sư Khuôn Dập RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 19 triệu VNĐ
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
93. Kĩ Sư Bim Modeler FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
94. Kỹ Sư Cao Cấp (Senior Engineer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
95. Kỹ Sư Marketing (Marketing & Technical Engineer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 26 triệu VNĐ
Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
96. Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
97. Kỹ Sư Triển Khai Shop Drawing Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
98. Kỹ Sư Kiểm Tra Bảo Trì (Maintenance Inspection Engineer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 27 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
99. Kỹ Sư QS Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM Việt Thái Sinh
100. Kỹ Sư Môi Trường Công ty TNHH TM Việt Thái Sinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty phần mềm Mekong
101. Kỹ Sư Phần Mềm Công ty phần mềm Mekong
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép QSB
102. Kỹ Sư Triển Khai Công ty TNHH Thép QSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
103. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép QSB
104. Kỹ Sư Giám Sát Dự Án Công ty TNHH Thép QSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
105. Kỹ Sư Bảo Trì Điện (Electrical Maintenance Engineer) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
106. Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
107. Phó Ban QLDA/ Kỹ Sư Cơ Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Bình Thuận...
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
108. Kỹ Sư QA Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
109. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
110. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat