Tuyển dụng 1 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc tại Nước Ngoài trong tháng 04/2020

Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
1. [Huaphanh- Lào] Kỹ Sư Xây Dựng Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
  • Địa điểm:
    Nước ngoài
  • Thời hạn:
    15/04/2020
  • Mức lương:
    10 - 20 triệu VNĐ
Chat