Tuyển dụng 29 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
1. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
2. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thủy Sản An Phát
3. Kỹ Sư Ngành Chế Biến Thủy Sản Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thủy Sản An Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
4. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
5. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
6. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Kỹ Sư Khuôn Ép Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Kỹ Sư Khuôn Ép Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
9. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CPHH Vedan Việt Nam
10. Kỹ Sư Hóa - Thực Phẩm Công ty CPHH Vedan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
11. Kỹ Sư QC Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Friwo Vietnam Co., Ltd
12. Kỹ Sư Quy Trình (Process Engineer) Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam)
13. Kỹ Thuật Viên / Kỹ Sư Hóa Học Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
14. Kỹ Sư Cơ Điện (M&e Engineer) Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
15. Kỹ Sư Cơ Khí Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
16. Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
17. Kỹ Sư Bảo Trì (Maintenance Facilities Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
18. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineer (Grinding Engineer) ) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
19. Kỹ sư cơ khí (Mechanical Engineer ( Assembly Engineer)) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
20. Kỹ Sư Cung Ứng Logistics (Supplier Logistics Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat