Tuyển dụng 10 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Kỹ Sư IT (C+,C++, C#) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đồng Nai / HCM] Kỹ Sư IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Kỹ Sư Lập Trình C+,C++, C# Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
4. Kỹ Sư Cơ Điện (M&e Engineer) Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
5. Kỹ Sư Bảo Trì Điện (Electrical Maintenance Engineer) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
6. Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
7. Kỹ Sư Bảo Trì Điện (Maintenance Electrical Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
8. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineer (Grinding Technology Engineer) ) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
9. Kỹ Sư Phòng Thí Nghiệm Vật Lý (Physical Lab Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Ajinomoto Việt Nam
10. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical/ Mechatronics Engineer) Công ty Ajinomoto Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat