Tuyển dụng 30 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Công ty cổ phần KATA
1. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty cổ phần KATA
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần KATA
2. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty cổ phần KATA
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & Thương Mại Minh Quân
3. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & Thương Mại Minh Quân
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Delta Solutions Việt Nam
5. Kỹ Sư Điện - Cơ Khí Công Ty TNHH Delta Solutions Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc
6. Kỹ Sư Thiết Bị Y Sinh Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Bình Dương] Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM
8. Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng (QC Engineer) CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
9. Kỹ Sư Phát Triển Vật Liệu (Material Development Project Engineer) Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
10. Kỹ Sư Tập Sự (Operation Trainee) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
11. Kĩ Sư Bảo Trì - Cơ Khí Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
12. Kỹ Sư Kỹ Thuật Sản Xuất (Production Technical Engineer) Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
13. Kỹ Sư Chất Lượng (Qa Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Tiền Giang...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
14. Kỹ Sư Chất Lượng (Qa/Qc Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH II-VI Việt Nam
15. Kỹ Sư EHS Cao Cấp (Senior EHS Engineer) Công ty TNHH II-VI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
16. Kỹ Sư Công Nghiệp May (Ie Staff) Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
17. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
18. Kỹ Sư Nghiên Cứu Và Phát Triển (R&D Engineer) Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới
19. Kỹ Sư Hóa Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM
20. Kỹ Sư Cơ Khí, Bảo Trì Điện CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat