Tuyển dụng 53 việc làm Kỹ Sư Môi Trường trong tháng 12/2019 - Trang 2

Tay Ninh Tapioca JSC
11. Giám Sát Môi Trường Tay Ninh Tapioca JSC
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CCI Việt Nam
12. Nhân Viên Môi Trường Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sheico Việt Nam
13. Nhân Viên An Toàn Môi Trường Công Ty TNHH Sheico Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Xây dựng và Phát triển Bền vững Việt Nam
14. Kỹ Thuật Môi Trường Công ty CP Xây dựng và Phát triển Bền vững Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty dược savipham
15. Kỹ Sư Môi Trường Công ty dược savipham
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
16. Nhân Viên Môi Trường Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
17. Kỹ Sư Thiết Kế Công Nghệ Môi Trường Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Thiên Global
18. Nhân Viên Môi Trường Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Thiên Global
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Đại học Lạc Hồng
19. Chuyên Viên Kỹ Thuật Hóa Học Và Môi Trường Đại học Lạc Hồng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
20. Kỹ Sư Môi Trường (Evironments Engineer) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
21. Nhân Viên Môi Trường Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DONGJUN ART CRAFT
22. Nhân Viên Môi Trường CÔNG TY TNHH DONGJUN ART CRAFT
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ Thuật Newsun Việt Nam
23. Kỹ Thuật Môi Trường Công ty TNHH Kỹ Thuật Newsun Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
24. Kỹ Sư Thủy Lợi Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
25. Kỹ Sư Thiết Kế Công Nghệ Môi Trường Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Diện
26. Nhân Viễn Kỹ Thuật Môi Trường Ngành Nước RO Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Diện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
27. Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
28. Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
29. Nhân Viên Lấy Mẫu Môi Trường Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quản Trung
30. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quản Trung
 • Địa điểm:
  Bình Thuận
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat